Portfolio > Modulous, 2008

The Shopper
acrylic on canvas
58 x 60, 30 x 24, 28 x 22, 24 x 20"
2008
The Collector
acrylic on canvas
84 x 48"
2008
Modular
acrylic on canvas
20 x 24, 20 x 24, 20 x 20, 20 x 20, 20 x 16"
2008
The Gardener
acrylic on canvas
64 x 50, 42 x 28, 30 x 22"
2008